Kimbrerne / 1985 Christian Oksen

1985 Christian Oksen, Formand for Kimbrerfesten


Årets Kimbrer

Konsulent Chr. Oksen blev "årets kimbrer": Formanden for Kimbrerfesten sagde følgende ved udnævnelsen: "Chr. Oksen har været aktiv indenfor badmintonklubben i mange år, og så er han nok den person, der har haft tilknytning til Kimbrerfesten i den længste årrække.
I seks år var han formand for Kimbrerfesten, og siden 1958 har han været i kontakt med samtlige Kimbrerfestkomiteer, idet han som sekretær for Fællesskuet har evnet at formidle et forbilledligt samarbejde.
Chr. Oksen har også i en lang årrække virket som ungdomsudvekslingsleder i Lions Club i Aars.
© Kimbrerne i Aars