Kimbrerne / 1998 Ejner Holm Pedersen

1998 Ejner Holm Pedersen, Aars Håndboldklub

 
Bagmand udnævnt til ”Årets Kimbrer”

Ejnar Holm Pedersen blev hædret for sin indsats

Det er en rigtig bagmand, der blev hædret med titlen »Årets Kimbrer« i Aars. Kontorassistent Ejnar Holm Pedersen, Vestervang 25 i Aars, er ikke blandt dem, der er i rampelyset i tide og utide. Til gengæld har han gennem mange år ydet en. stor indsats for idrætten i Aars, blandt andet gennem sit virke i Aars Idrætsklub og Aars Håndboldklub.

Ejnar Holm Pedersen, 56 år, er oprindelig fra Salling ved Løgstør. I 1967 flyttede han til Aars og fik ansættelse ved Shell og det daværende BP - depot. Da depotet blev lukket skiftede han arbejdsplads til depotet i Hobro og senere til Q8 i Aalborg. 

 Stabilitet er kendetegnende for Ejnar Holm Pedersen, som i fritiden beskæftiger sig meget med idræt. Siden midten af 1980'erne har han været medlem af bestyrelsen for Aars Håndboldklub, og har bl.a. været næstformand og har deltaget i udvalgsarbejde. Især ungdomsudvalget og materieludvalget havde Ejnar Holm Pedersens interesse.
I mange år var han altmuligmand i den personkreds, der arbejdede med klubbens førstehold herrer. Han har været holdleder, videomand, chauffør m.m.

Det skal også nævnes, at Ejnar Holm Pedersen har været en meget aktiv spiller i klubben i mange år. Han var med på det navnkundige BP - hold for år tilbage, og han har med sine sønner sørget for at tilføre klubbens førstehold to gode spillere, sagde Kimbrerfestkomiteens formand, Tommy Hejlskov, da han gjorde rede for valget af »Årets Kimbrer«.

Ved gennemførelsen af Aars Håndboldklubs opgaver under Kimbrerfesten har Ejnar Holm Pedersen været en af de bærende kræfter gennem mange år, bl.a. som medvært i »Det lille øltelt«.

Tommy Hejlskov sagde, at det er kendetegnende for det arbejde Ejnar Holm Pedersen påtager sig, at det udføres samvittighedsfuldt, men på en meget stilfærdig måde. For de, der har haft lejlighed til at følge Ejnar Holm Pedersens arbejde, er det tydeligt, at han sætter en ære i, at tingene er i orden, og at han absolut ikke gør det ud fra et ønske om, at der skal gøres særligt væsen af ham af den grund, sagde Tommy Hejlskov.

Ejnar Holm Pedersen fik derefter overrakt Kimbrerkæden af »Årets Kimbrer« 1997. Elo Sørensen, og rettede en tak til kommunen og erhvervslivet for deres opbakning til idrætslivet i Aars.

Uden deres støtte var idrætten i Aars ikke ret meget, sagde Ejnar Holm Pedersen.

Elo Sørensen tog ordet for at hædre den nybagte »Årets Kimbrer«, og lagde op til et hædrende hurra, inden også det synlige bevis på udnævnelsen et diplom blev overrakt. 
  
--------------------------------------------------------------
 

Kimbrerkæde til håndboldleder

Kan det monstro betegnes som en uegennyttig indsats til gavn for idrætten i Aars at levere to spillere til Aars HK's bedste herrehold?

Spørgsmålet lader sig vanskeligt besvare, og i øvrigt er det også aldeles irrelevant, når det gælder »Årets Kimbrer 1998«, Ejner Holm Pedersen.

Den mangeårige håndbold og fodboldleders meriter begrænser sig nemlig langtfra kun til opfostringen af sønnerne, Heine og Stig.

Ejner Holm Pedersen har eksempelvis også virket som holdleder, næstformand og ungdoms- udvalgsmedlem i Aars HK.

Han var i sin tid aktiv på håndboldklubbens legendariske BP - hold, og i forbindelse med Kimbrer- festen har han igennem flere år været ansvarlig for »Det lille Øltelt«.

Du er ikke en af dem, der optræder i avisen tidligt og silde, men når du får en opgave betroet, kan man være sikker på, at du udfører den på en samvittighedsfuld måde, hed det bl. a. i festkomiteformand Tommy Hejlskov motivation for valget af den nye »Årets Kimbrer«.

Det synlige bevis på hæderen fik Ejner Holm Pedersen overrakt af forgængeren, Elo Sørensen fra Vesthimmerlands Handicap Idræt.

Selv benyttede den nye indehaver af Kimbrerkæden lejligheden til at sende en venlig hilsen til Aars Kommune, erhvervslivet og frem for alt til den lokale håndboldungdom.

Uden jer var vi andre ingenting. Det har altid været en fornøjelse at have med jer at gøre, fastslog Ejnar Holm Pedersen.
 
© Kimbrerne i Aars