Kimbrerne / 2018 Jimmy Krøier Sørensen

2018 Jimmy Krøier Sørensen, Aars Svømmeklub

Karl Lausten, formand for Kimbrerkomitéen, sagde ved udpegningen af Årets Kimbrer 2018:

Jimmy 2018Vedkommende startede i klubbens bestyrelse i 2009, han kastede sig straks over klubarbejdet, engageret fra dag 1. På kort tid blev deres nærmest ikke-eksisterende medlems-register og bogholderi flyttet til et nyt og bedre system – MEN ikke uden først at se sig grundigt om. For grundig er et af de ord, der i høj grad kendetegner Årets Kimbrer – Vedkommende orienterer sig altid nøje før han går i gang med noget.

Derudover er vedkommende er visionær; får gode og nye ideer og tør at prøve dem af også selvom de går imod strømmen. Årets Kimbrer starter nye/flere eller andre hold op og altid med en optimistisk holdning – det sker ofte, at vi med nød og næppe kun lige kan få træner kabelen til at gå op – eller udnyttet de sidste få meter i rummet, Og så ku den ny Kimbrer godt lige tænke sig … et eller andet nyt .

Vedkommende er ambitiøs på klubbens vegne; det være sig for deres konkurrencehold, de skal klare sig godt – men også ambitiøs omkring, det niveau Klubben underviser på – og omkring den måde vi præsenterer klubben på over alt, hvor vi kommer frem.

Årets Kimbrer var foregangsmand for en ny måde at tænke sponsorstævner på – og mente så i øvrigt, at en stor del af fortjenesten skulle tilbage, til dem som havde arbejdet for klubben – dette gav konkurrenceholdet den første træningslejr i mange år – nu er det en tilbagevendende begivenhed, at klubben rejser på lejr med en stor flok konkurrencedeltagere.

Årets Kimbrer er vedholdende, personen har især de senere år arbejdet målrettet at skaffe klubben flere træningstimer, først i god dialog Vesthimmerlands Kommune om at udnytte tiden godt i hallen, dernæst med at erstatte klubbens gamle og nedslidte hal. Personen har lagt et stort antal timer i Aars Vest projektet – og er nu igen involveret i arbejdet omkring projektering af en ny Svømmehal.

I 2017 blev bestyrelsen kontaktet af Farsø Svømmeklub – bestyrelsen havde efter lang kamp mistet pusten, de ville gerne overdrage de restende aktiviteter til Aars Svømmeklub. Bestyrelsen blev enige om at finde en løsning, så inden de så sig om, var deres hårdtarbejdende person i gang igen, og inden sæsonstart var overdragelsen en realitet.

Som det ikke var nok gik Årets Kimbrer sidste år også lige energisk i gang med Aars Svømmeklubs pengeyngler tjans – også her boblede nye og spændende ideer frem, og sammen med de 2 andre klubber frembragte de et pænt resultat.

Årets Kimbrer arbejder hårdt for idrætsudvikling og vores faciliteter i Vesthimmerland.
Personen har gjort – og GØR stadig en kæmpe forskel for Aars Svømmeklub. Det er i høj grad personens fortjeneste, at klubben over en årrække forbliver i god og positiv vækst. Klubben er stolte af deres flittige formand, og indstiller derfor med glæde deres formand til ”Årets Kimbrer.
Årets Kimbrer 2018 er Jimmy Krøier Sørensen. Aars Svømmeklub

 
-------------------------------------------------------------------------------------

 Den rigtige Årets Kimbrer


Der er enighed om at valget faldt på den rigtige


Jimmy 2Der er bred enighed om, at det er den rigtige Årets Kimbrer, der blev kåret ved Kimbrerfesten søndag eftermiddag.
Valget faldt på Jimmy Krøier Sørensen, formand for Aars Svømmeklub, han har været en meget aktiv del i at føre klubben frem til det flotte niveau den befinder sig på nu.
Årets Kimbrer, kom i svømmeklubbens bestyrelse i 2009 og blev hurtigt kasserer.
På kort tid blev klubbens næsten ikke eksisterende medlemsregister og bogholderi flyttet til et nyt og bedre system. Jimmy Krøier Sørensen er visionær og får gode ideer. Han tør også prøve ideerne af, selv om de går imod strømmen.
Han er ambitiøs på klubbens vegne og gerne klar til at prøve noget nyt.
Jimmy Krøier Sørensen var foregangsmand for en ny måde at tænke sponsorstævner på.
Og han mente, at en stor den af fortjenesten skulle tilbage til dem som havde arbejdet for klubben. Dette gav konkurrenceholdet den første træningslejr i mange år. Nu er det en tilbagevendende begivenhed.
Jimmy Krøier Sørensen er også gået ind i arbejdet med at skaffe et nyt svømme-center til Aars.
Ved siden af det store arbejde Jimmy Krøier Sørensen lægger i Aars Svømmeklub,
så arbejder han i Jutlander Bank, hvor han er i IT-afdelingen. Han har været i pengeinstituttet i 30 år. af Jimmy Krøier Sørensen energi. Han er meget aktiv i bestyrelsen for Aars.dk og har også været medlem af bestyrelsen for Aars Badmintonklub og Grundejerforeningen Tvebjerg.
Formen holder han vedlige med motion, gerne på mountainbike.

© Kimbrerne i Aars