Kimbrerne / 2012 Lone Østrup Bentzen

2012 Lone Østrup Bentzen, Aars Svømmeklub

Morten Rasmussen, formand for Kimbrerkomitéen, sagde ved udpegningen af  Årets Kimbrer 2012:

 

Hvert år til Kimbrerfesten bliver Årets Kimbrer udnævnt, en tradition som blev startet i 1973.
Titlen Årets Kimbrer gives til en person, der har udført et stort stykke uegennyttigt arbejde til gavn for idrætten/ungdommen i Aars.
Det er klubberne, der står bag Kimbrerfesten, som opstiller kandidaterne til Årets Kimbrer, og det er Kimbrerfest Komiteen, der foretager udvælgelsen blandt de opstillede kandidater. Heldigvis for idrætten og foreningslivet i Aars og omegn har der igen i år været tæt løb blandt kandidaterne.

Det er dejligt at se at der i disse tider, hvor der er mangel på frivillige, specielt ledere, alligevel findes så mange ildsjæle, der frivilligt udfører et stort stykke arbejde og gør en forskel. Titlen Årets Kimbrer er et skulderklap og en anerkendelse af disse  personers ekstraordinære indsats.

Selv om der i år har været tæt løb blandt kandidaterne, så var der i komiteen et klart flertal for en af personerne.

Titlen Årets Kimbrer tildeles igen i år en person uden de store armbevægelser, som ikke gør meget opmærksom på sig selv. Det er en person, der er meget engageret og arbejdsom, og
Kåringen af Årets Kimbrer startede i 1973. Siden har det været en fast tradition, som en del af Kimbrerfesten, at kåre en mand eller kvinde som har udført et stort stykke uegennyttigt arbejde til gavn for idrætten/ungdommen i Aars.
Siden da er det blevet til kåring af 33 mænd og 6 kvinder. Om denne forskel skyldes at man lægger mere mærke til mændene eller at mændene er bedre repræsenteret i det frivillige arbejde vides ikke. Dog er det sikkert at vi i år flytter på fordelingen, for årets Kimbrer til fordel for kvinderne. Det er altså den 40 tyvende gang, der udnævnes en Kimbrer.
Årets Kimbrer er en Kvinde som jeg personlig har haft fornøjelsen af at have haft som instruktør i mine barndom. En kvinde som for mange hænger uadskillelig sammen med foreningen, hvor hun har ydet en kæmpe indsats både som instruktør og i bestyrelsen. Man kan sige hun er for klubben, hvad vand er for planter. Og vand er hendes rette element.
Aars Svømmeklub har indstillet en person som har været og stadig er et stort aktiv for Aars Svømmeklub. Hun har været en fast del af klubben siden hun for 35 år siden, som ganske ung, startede som konkurrenceholdsvømmer.
Senere blev hun uddannet svømmetræner. Et job som hun deltog i med stor entusiasme og flid. Hurtigt kom hun ind i klubbens bestyrelse, hvor hun bestred formandsposten i 3 år og kassererposten i 1 år. Herefter helligede hun sig i en kort periode privatlivet og sine 2 piger. Men der gik ikke mange år før hun var på banen igen. Denne gang var det med ønsket om nyoprettelse af et babysvømmehold i Aars Svømmeklub. Det er nu snart 20 år siden, at dette tiltag så lyset første gang. Det har siden oprettelsen været et rigtigt stort aktiv for klubben. Rigtig mange børn i Aars og omegn har startet deres vandkarriere hos Året Kimbrer og hendes hjælpere. Da det startede var det noget helt nyt i lokalområdet. Babysvømning var kun kendt i de større byer og mange mødre og fædre strømmede straks til Aars Svømmehal med deres små børn. I starten var der dog problemer med at få varmen i det lille bassin højt nok op. Ved hendes ihærdige lykkedes det dog at få overbevist bademesteren og det daværende Aars Kommune om dette unikke tiltag.
Årets Kimbrer har også i sin sparsomme fritid, virket som babysvømmeinstruktør for DGI Nordjylland, hvor hun har uddannet kommende babysvømmetrænere. Hun har ligeledes været med til at starte babysvømning op i andre svømmeklubber.
I 2006 blev Årets Kimbrer atter valgt ind i Aars Svømmeklub. Her bestred hun kasserer posten indtil hun blev valgt til formand i 2009. Posten som formand blev hurtigt en stor arbejdsbyrde, idet Svømmehallens tag skulle udskiftes og den nye svømmesæson stod for døren. Årets Kimbrer formåede at holde humøret højt og fik klubben gelejdet igennem sæsonen. Hun valgte dog at private årsager i 2011 at frasige sig formandsposten og har siden været mening bestyrtelses medlem.
Alt i alt er Årets Kimbrer kendetegnede ved at hun altid er sprudlende af energi og lattermild, hvilket har afsmittende effekt på hendes omgivelser.
Giv en stor hånd til Årets Kimbrer 2012 fra Aars Svømmeklub – Lone Østrup Bentzen.
 
---------------------------------------------------------------
 
En vandhund med ildsjæl

I søndags kunne 45-årige Lone Østrup Bentzen lade sig hylde som Årets Kimbrer til den årlige Kimbrerfest i Aars.
Som ildsjæl i Aars Svømmeklub har hun været med til at tegne klubben, siden hun som 10-årig startede som konkurrencesvømmer. Senere uddannede hun sig til svømmetræner, og det har hun været i så mange år, at både børn og forældre blandt publikummerne til søndagens kåring kunne huske hende som en både engageret og lattermild træner.
Lone Østrup Bentzen
Netop engageret og lattermild er to af de ord, der går igen og igen, når man taler med hendes venner og omgangskreds.
Alle mener, at Lone Østrup Bentzen har fortjent den flotte titel, og alle har pæne ord at give hende med på vejen.
Lone Østrup Bentzen er kontoruddannet og arbejder som lønkoordinator ved Intego i Aalborg, hvor hun har været i fem år - men det er i sin fritid, hun har gjort sig fortjent til titlen Årets Kimbrer 2012. Og en meget stor del af
fritiden bliver brugt i Aars Svømmeklub, som hendes hjerte efter 35 år som medlem stadig banker for. Udover at have lært hundredvis af Aars-borgere at svømme har Lone Østrup Bentzen af fl ere omgange siddet i klubbens bestyrelse
- både som formand og nu som kasserer. Hun var for snart 20 år siden initiativtager til at få babysvømning på programmet i Aars Svømmeklub, og hun har siden i DGI-regi uddannet babysvømmetrænere.
Privat bor Lone Østrup Bentzen sammen med kæresten Henrik i Aars, hvor hun har boet hele sit liv, og når hun ikke passer sit arbejde eller er at finde i Aars Svømmeklub, nyder hun at passe hus og have. Lone Østrup Bentzen har døtrene Line og Julie, som begge er under uddannelse og ”fløjet fra reden.” Det betyder imidlertid ikke, at huset på Kong Haralds Vej er børnefri zone. Tværtimod. Lone Østrup Bentzen har således næsten dagligt besøg af den etårige nabopige Laura, og både Laura og ”Moster Lone” har stor fornøjelse af besøgene.
© Kimbrerne i Aars