Kimbrerne / 1992 Erik Myrup

1992 Erik Myrup, Aars GymnastikforeningRegnskabstekniker Erik Myrup, Aars, blev søndag udråbt til "Årets Kimbrer" 1992.
 
Det skete i overværelse af en stor publikumsskare på øen i Aars Lystanlæg, mens Kimbrerfesten var på sit højeste. "Årets Kimbrer" er en person som har gjort en stor og uegennyttig indsats til gavn for idrætten og ungdommen i Aars, og hvem personen er hemmeligholdes til afsløringen på anlægsøen.
Erik Myrup er 42 år, og hører derfor til blandt de yngste i Kimbrerflokken. "Årets Kimbrer" blev første gang udpeget i 1973. Det var daværende grosserer P. Hostrup Petersen.
Næstformanden for Kimbrerfestkomiteen i Aars, autoforhandler Ove Frimor, forestod afsløringen af "Årets Kimbrer" 1992, og det blev hurtigt klart, at der var tale om en person fra gymnasternes rækker.
Erik Myrup har været aktiv indenfor gymnastik i 35 år, heraf har han været leder indenfor samme idrætsgren i 25 år.
Han fik sin lederuddannelse på Gymnastikhøjskolen i Viborg og har været medlem af VGls gymnastik- udvalg. Fra 1976 til 1984 var han med på repræsentationsholdet og deltog bl.a. på tourné i Japan som gymnast og instruktør.

Udover det rent gymnastiske er Erik Myrup kasserer for Kimbrerskuet, afløseren for Fællesskuet, som Kimbrerfesten i Aars havde et mangeårigt samarbejde med. Han udfører desuden et stort arbejde indenfor Aars Handicapidrætsklub, hvor kørestols-idræt er et af hans specialer.

Erik Myrup fik overrakt Kimbrerkæden med inskription, æresdiplom og blomster og blev bagefter optaget i kredsen af "Årets Kimbrere", som samledes i Stakladen.

Erik Myrup takkede for udnævnelsen og sagde, at han på det nærmeste fik en klump i halsen, da han blev konfronteret med, at han skulle være Årets Kimbrer.

Som frivillig foreningsleder bliver man præsenteret for meget arbejde, men også mange glæder. Denne udnævnelse modtager jeg som et ekstra skulderklap, og jeg glæder mig til at være sammen med de gamle kimbrer sagde Erik Myrup.
 
--------------------------------------------------------------
 
Gymnast blev årets Kimbrer

Som en af de yngste Aars borgere nogensinde blev gymnastiklederen Erik Myrup søndag eftermiddag kåret som »Årets Kimbrer 1992.
Siden han var 17 år har Erik Myrup som gymnastikinstruktør været med til at præge den folkelige gymnastik i Vesthimmerland, og bl. a. har han i otte år fra 1976 til 1984 - stået i spidsen for VGls repræsentationshold.

På den baggrund vakte det også almindelig jubel, da næstformanden for årets Kimbrerfest-komite, Ove Frimor, i går kunne overrække den 42-årige, tidligere Gundersted dreng det synlige bevis på værdigheden som »årets Kimbrer.

Jeg må ærligt indrømme, jeg fik en klump i halsen, da jeg blev klar over, det var mig, der skulle hædres i år.

Som frivillig foreningsleder har man mange glæder og gode stunder, det at blive kåret som »Årets Kimbrer er så absolut et ekstra klap på skulderen, sagde Erik Myrup i sin takketale.

Gennem en årrække ledede han i gennemsnit tre gymnastikhold om ugen, men så mange timer bruger Erik Myrup ikke på gymnastikken i dag.

I denne sæson nøjes den tidligere elev på Viborg Gymnastikhøjskole med at lede et forholdsvis nystartet motionsherrehold i Aars Gymnastikforening.

Efter at jeg selv er blevet ældre, foretrækker jeg at koncentrere mig om min egen aldersgruppe, og helt bevidst har jeg som instruktør valgt at udelade springene.

Det, tror jeg, motions- gymnasterne sætter pris på, og i hvert fald skorter det ikke på interessen for

at være med. Vi er vel i øjeblikket 30 motionsgymnaster, og der kunne såmænd nemt oprettes et motionshold mere, vurderer Erik Myrup.

Personligt har han i de senere år valgt at opprioritere handicapidrætten på bekostning af gymnastikken.

Erik Myrup har selv to børn, der sidder i kørestol, og er derfor særlig motiveret for at gøre en indsats på dette felt, og først og fremmest vil han i de kommende år arbejde for, at der bliver etableret et varmtvandsbassin i tilknytning til Aars Svømmehal.

Det er i øjeblikket min 1. prioritet, og forhåbentlig lykkes det at få projektet realiseret i løbet af 1994 eller 1995, siger Erik Myrup.

For mange bevægelses- hæmmede er det direkte skadeligt at svømme i et almindeligt svømmebassin.

Derimod vil omkring 1000 pensionister, gigtpatienter og handicappede i Aars Kommune kunne have stor fornøjelse af et bassin, hvor vandtemperaturen ligger omkring de 35 grader, og handicap- idrætsklubben i Aars arbejder derfor på at få etableret et lokalt varmtvandsbassin, som efter planen skal have et areal på cirka 100 kvadratmeter.

Et sådant bassin vil i følge handicapidrætsklubbens beregninger koste omkring 4,2 millioner kroner.

Til gengæld føler Erik Myrup sig overbevist om, at et varmtvandsbassin i Aars vil kunne tiltrække svømmere fra det meste af Vesthimmerland.

De nærmeste, større varmtvandsbassiner ligger i øjeblikket i Skive og Aalborg. På den baggrund er jeg ikke i tvivl om, at et varmtvandsbassin her i Aars vil kunne give svømmehallen et gevaldigt løft, erklærer Årets Kimbrer 1992.

Initiativtagerne bag varmtvandsbassinet i Aars har drøftet projektet med Aars Kommune, men foreløbig uden at de har kunnet få konkrete, økonomiske tilsagn fra politikerne.

Erik Myrup har dog med interesse noteret sig, at Aars Byråd for nylig besluttede at give Aars IK et krone til krone tilskud på 1,3 millioner kroner.

Den politiske disposition har givet fornyet næring til håbet om et lokalt varmtvandsbassin.

Vi forlanger ikke en garanti om, at kommunen vil gå ind at støtte vores projekt, men det ville være rart, hvis kommunen kunne opstille nogle økonomiske betingelser, så vi vidste, hvad vi havde at køre efter.

Hvis bare vi på forhånd ved, hvor mange penge vi selv skal skaffe, er det betydeligt nemmere at gå ud til forskellige fonde og sponsorer og søge om penge, konstaterer Erik Myrup, der er den 20. i rækken af Årets Kimbrere«.

Forgængerne er: P. Hostrup Petersen, Herluf Kold-Hansen, Martin Glerup, G. Stampe Jacobsen, Johs. Muhl, Jens Erik Svendsen, Peter Mikkelsen, Aage Christiansen, Evan Bollesen, Ellen Lindholm, Hans Simonsen, Svend Aage Hinrichsen, Chr. Oksen, Erik Gedebjerg, Viggo Pilgaard, Karlo Henriksen, Birger Pedersen, Torben Sauer og Ib Nielsen.
© Kimbrerne i Aars