Kimbrerne / 1999 Niels Hald

1999 Niels Hald, Aars Gymnastikforening

Årets Kimbrer fundet

Ved arrangementet i anlægget i Aars i går i forbindelse med Kimbrer-festen blev det afsløret, hvem der er valgt som "Årets Kimbrer 1999” Det blev Niels Hald, der fik overrakt Kimbrerkæden af sidste års Kimbrer Ejnar Holm Pedersen.
Niels Hald har i høj grad levet op til kriteriet for at blive årets kimbrer, nemlig at have udført en stor og uegennyttig indsats til gavn for ungdommen og Idrætten i Aars.
Niels Hald, der nu er fyldt 50 år, begyndte sin gymnastikkarriere i Haubro IF.
Siden blev han instruktør i Aars Idrætsforening, og han er en god inspirator for de nye unge instruktører.
Han er et stort aktiv for Aars Gymnastikforening.
Han har mange nye ideer, og han har et stort kontaktnet af instruktører, når »gamle« instruktører holder op.
Og så tager han også del i det praktiske arbejde, for eksempel som billetkontrollør, når det er nødvendigt.
I indstillingen af Niels Hald står der, at han viser, at det kan lade sig gøre at være aktiverhvervsmand med en stor landbrugsbedrift, være med i erhvervsfagligt organisationsarbejde og samtidig være særdeles aktiv i det frivillige foreningsarbejde.
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 

Niels Hald blev Årets Kimbrer 1999

Traditionen tro var der igen stor spænding om, hvem der blev kåret som Årets Kimbrer 1999 ved Kimbrerfesten i Aars.
Spændingen blev udløst foran et stort publikum i Aars Lystanlæg søndag eftermiddag.
Årets Kimbrer blev gårdejer Niels Hald, Stenildvad.
Gennem mere end 25 år har Niels Hald været aktiv indenfor gymnastik i Aars og omegn.
Karrieren blev indledt i Haubro Idrætsforening. I 1976 blev han instruktør i Aars Gymnastik- forening og fortsatte op gennem firserne som fast instruktør.
Niels Hald ser gerne at ringe tager over, og i dag er han i flere sammenhænge at finde på »sidelinjen«.
Udover instruktørgerningen i Aars Gymnastikforening var Niels Hald i mange år dirigent på foreningens generalforsamling. I 1994 blev han valgt til bestyrelsen og siden 1996 har han været formand.
Niels Hald har mange nye ideer, og har et stort kontaktnet når der skal findes nye instruktører.
Niels Hald er med i kontaktudvalget til Kimbrerfest-komiteen, og forestår bl.a. opgaven med at finde frivillige hjælpere.
Han tager dog også aktiv del i arbejdet, bl.a. som billetkontrollør og som hjælper ved de opgaver, som gymnastikforeningen er tildelt.
Niels Hald brænder for de unge og Aars Gymnastik-forening.
På trods af mange andre gøremål og et stort landbrug, der skal passes, er han til stede ved arrangementerne i gymnastikforeningen, både ved opvisninger, lederarrangementer og når foreningens hold giver opvisning andre steder i landet.
Af og til kræver hans deltagelse, at han må ansætte afløsere til at passe landbrugsbedriften...
I 1973 kom Niels Hald med i Vesthimmerlands Gymnastik- og Idrætsforeninger, som var forløberen for DGI Himmerland.
Han var formand for gymnastik- udvalget i VGI og fortsatte i DGI Himmerland, da VGI blev nedlagt.
Formanden for Kimbrerfestkomiteen, Tommy Hejlskov Nielsen sagde ved udnævnelsen, at Niels Hald er et godt eksempel for andre.
Han viser, at det kan lade sig gøre at være aktiv erhvervsmand, være med i erhvervs-fagligt organisationsarbejde og samtidig være aktiv i frivilligt foreningsarbejde, sagde Tommy Hejlskov Nielsen.
Derefter fik Niels Hald overrakt det synlige bevis på udnævnelsen Kimbrerkæden af Årets Kimbrer 1998, Ejner Holm Pedersen.
© Kimbrerne i Aars