Kimbrerne / 2001 Henrik Larsen

2001 Henrik Larsen, Aars Brydeklub

En Kimbrer med godt tag i de unge

Hvis man tænker om en Kimbrer at det er en stærk og modig mand, der går forrest i kamp, så er valget af Årets Kimbrer i Aars faldet rigtigt ud.
Henrik Glerup Larsen modtog titlen i søndags, og han er ikke bange for at kæmpe.
Men det er ikke musklerne der kvalificerer ham til titlen, derimod styrken når det gælder omgang med unge.
Henrik Larsen er meget aktiv i Aars Brydeklub.
Han er bestyrelsesmedlem, træner og ikke mindst "praktisk gris".
Han har været aktiv bryder i mange år, og deltog sidste år i VM for veteraner i Tyskland.
Han er altid parat til at give en hjælpende hånd, og var også med i brydeklubbens optogsindslag ved Kimbrerfesten, som i øvrigt blev kåret til årets sjoveste.
Henrik Larsen bryder sig om de unge, også dem som kan være lidt mere end almindelig besværlige.
Egentlig er han uddannet mekaniker, men det er den senere erhvervede
socialpædagoguddanne han ernærer sig ved i dag.
I otte år arbejdede han med høj kriminelle på Vitskøl Kloster men nu har han flyttet arbejdsindsatsen hjem. Han har altid et barn eller to i familiepleje.
Fritiden har han brugt på mange forskellige foreninger gennem årene.
Aars Idrætsklub, Vesthimmerlands Handicapforening, Aars Spejderne og flere andre har nydt godt af hans arbejdeskraft.
Han er formand for Haubro Søttrup Friskoles Venner, og yder en stor indsats både for børn og voksne.
Han har arrangeret, at familierne tager til svømning i Aars hver mandag, han sælger juletræer og står for det årlige loppemarked.
Han har også sagt ja til at træde til som lærer for de store på skolen, når læreren snart tager på et to dages kursus.
Kimbrerfesten har også nydt godt af Henrik Larsens arbejdskraft og engagement.
Han sælger Kimbrerfesthæfter, stiller hegn og billethuse op, og går ikke af vejen for det mere beskidte arbejde. Hvis man møder en person med en lang plastikhandske trukket op til skulderen, så er det dette års Kimbrer, der skal hen for at ordne et tilstoppet toilet!
Henrik Larsen klarer udfordringerne højt og lavt. Han har faldskærmscertifikat og dykkercertifikat.
Han er fyrværkerimester, og har lavet sin egen appelsinkanon.
Han går ikke af vejen, selvom sagen er træls. Det mærker FDF, når han kæmper en ufortrøden kamp for deres vejret til spejderhuset i Trend.
Måske er det fødslen i Thyborøn der har gjort " Henrik Glerup Larsen så hårdfør, at han kan overkomme alle de opgaver. Og han kan lide at have travlt og det har han. Dog aldrig mere end at der er tid til at fortælle en vits.
 
------------------------------------------------------------------------------------
 

Årets Kimbrer er ikke sådan til at vælte

Henrik Glerup Larsen hædret for sin store indsats for bl.a. Aars Brydeklub
 Årets kimbrer er ikke lige til at vælte. Henrik Glerup Larsen er nemlig en stærk og trofast del af Aars Brydeklub.
Valget af Årets kimbrer sker på baggrund af et stykke uegennyttigt arbejde til gavn for ungdommen i Aars. I Henrik Glerup Larsen kan også præsentere en meget lang liste over frivilligt arbejde til fordel for ungdommen.
Som formanden for Kimbrerfest-komiteen Tommy Hejlskov sagde ved kåringen:
Den person, vi har valgt i år, har rodet sig ind i en utrolig masse ting her i kommunen.
Spejderne, Aars Idrætsklub, Vesthimmerlands Handicapforeningen og Kimbrerfesten er nogle af de steder, hvor han lægger sin energi.
Han er uddannet mekaniker men har så senere uddannet sig til pædagog.
Han har dog ikke helt glemt det med møtrikker og motorolie, så nu bruger han fingerfærdighederne under bilen sammen med plejebørnene, der fylder hjemmet i Haubro.
Seneste projekt, Henrik Glerup Larsen har kastet sig over, er kampen for at få genetableret FDF spejdernes adgangsvej til Cimbrerborgen ved Trend.
En vanskelig og stridsfyldt sag, men han er fortrøstningsfuld.
Samme gåpåmod skal han i øvrigt mobilisere i samværet med "årets kimbrer" fra tidligere år,det er nogle hårde nødder.
Der hersker vist en speciel tone blandt dem, men det skal jeg nok komme efter, bedyrede Henrik Glerup Larsen efter udnævnelsen til Årets kimbrer 2001. 
© Kimbrerne i Aars