Kimbrerne / 1989 Birger Pedersen

1989 Birger Pedersen, Aars Brydeklub

Brydernes træner Årets Kimbrer


Den 42-årige Birger Pedersen blev i går udnævnt til Årets Kimbrer. Som nummer 16 i rækken af udvalgte kimbrere.
Birger Pedersen, der er træner og leder i Aars Brydeklub, afløser Karlo Henriksen på den høje kimbrerpost.

Birger Pedersem, blev begavet med kimbrernes tunge kæde, en kimbrermand i keramik og med blomster.

Og så lød der rosende omtale fra Bent Fog Svendsen, der er formand for Kimbrerfesten.

Vor nye Årets Kimbrer har præget sin sport, både i Aars og på dansk topplan. Han har vundet jyske og danske mesterskaber.
Tre gange har han været Årets Sportsmand i Aars Samvirkende Idrætsklubber. I 1987 fik han Stampe Jacobsens Hæderslegat og i 1988 blev han æret med Dansk Ahtlet Unions hædersnål i sølv, fortalte Bent Fog Svendsen om Birger Pedersens rekordliste.

Årets Kimbrer har som formand og træner med ildhu sat aktiviteter i gang i sin klub.
Hans indsats har betydet, at Aars brydeklub i dag har en række unge talenter, der tit kommer hjem med gode resultater.

Han har også været med til at sørge for, at mesterskaber er blevet afviklet i Aars.
Og så har han formidlet kontakt til udenlandske klubber.

Birger Pedersen bliver »Årets Kimbrer« for sit kolossalt store arbejde for idrætten og ungdommen i Aars, sagde Bent Fog Svendsen.

Birger Pedersen er så at sige vokset op med Aars Brydeklub. Siden han var syv år, har han været medlem.

Brydeklubben har desværre altid været en af de små, hvad angår medlemmer.
Det er svært at friste unge til brydning, sagde Birger Pedersen efter kåringen.

Der er omkring 30 medlemmer af Aars Brydeklub. Jeg håber, at min udnævnelse kan være med til at give brydningen lidt mere opmærksomhed, sagde Årets Kimbrer.
 
----------------------------------------------------------------
 
 
Årets Kimbrer 1989

Lige til det sidste var der stor spænding om, hvem der i år var fundet værdig til optagelse i kredsen af Årets Kimbrere, der vanen tro var at finde forrest i søndagens optog.

Årets Kimbrer 1989 blev Birger Pedersen, der har ydet et stort stykke arbejde i Aars Brydeklub.

Birger Pedersen har været med til at præge brydesporten både på klub- og topplan.
Han har vundet et stort antal nordjyske, jyske og danske mesterskaber, og det er også blevet til sejre ved stævner i udlandet.

Tre gange er Birger Pedersen af ASI blevet kåret som "Årets sportsmand".

Han fik i 1987 Stampe Jacobsens hæderslegat og i 1988 blev det til Dansk Athlet Unions hædersnål i sølv.

I klubben i Aars har Birger Pedersen ydet en kæmpeindsats både som træner og i bestyrelsesarbejdet.
Han har flere gange været med til at skaffe store stævner til Aars, og han er udnævnt til kampleder ved danske mesterskaber.

For et stort antal mennesker i Aars Lystanlæg blev Birger Pedersen overrakt Kimbrerkæden med navn indgraveret, og desuden var der diplom, kimbrerkrus og blomster.

Efter kåringen blev Årets Kimbrer 1989 budt velkommen i kredsen af kimbrere, som tidligere har modtaget den hædersfulde titel.
© Kimbrerne i Aars