Kimbrerne / 1997 Elo Sørensen

1997 Elo Sørensen, VHI Handicapidræt

Beskeden mand kom i centrum

Elo Sørensen blev årets kimbrer 1997


elo1997 tegner unægteligt til at blive et minde rigt år for den tidligere formand for Vesthimmerlands Handicap Idræt, konstruktør Elo Sørensen.
Ikke blot får de lokale handicapidrætsudøvere
inden længe væsentligt bedre udfoldelsesmuligheder i det nyopførte Aars Tennis- og Aktivitetscenter.
Elo Sørensen kan samtidig som en af drivkræfterne bag hal byggeriet glæde sig over, at han som den 25. i rækken er blevet indlemmet i selskabet af »Årets Kimbrere«.
Udnævnelsen til »Årets Kimbrer 1997« er naturligvis ikke mindst tænkt som en påskønnelse af Elo Sørensens store indsats i forbindelse med millionprojektet på Ryttervej men også på en lang række andre områder har den nu afgåede VHI - formand markeret sig som en god mand for sportsverdenen i Aars.
Igennem en periode på ikke mindre end 14 år har Elo Sørensen været med i bestyrelsen for Vesthimmerlands Handicap Idræt. Han var en af primus motorerne, da VHIs gamle klubhus på Løgstørvej blev renoveret. Han har i mange år været formand for Kimbrerfestens tombolaudvalg, og som næstformand i folkeoplysningsudvalget er han i dag en central person, når der udloddes penge til idrætten.
Selv er den nye »årets kimbrer« en ivrig badmintonmotionist og firmabowler, men udenfor banen er han sjældent en af dem, der markerer sig med de store armbevægelser.
Elo Sørensen lader gerne andre få æren, men
i dette tilfælde må han selv affinde sig med at komme i rampelyset.
Elo Sørensen fortjener at blive »årets kimbrer 1997«, fastslog Kimbrerfestformand Bruno Nielsen, inden han overlod det til forgængeren, Erik Andreasen, Aars IK, at overrække Kimbrerkæden til sin efterfølger.
Den nye »årets kimbrer« har i år overladt formandsposten i Vesthimmerlands Handicap Idræt til John Andersen, men det betyder på ingen måde, at han har tænkt sig at svigte VHI.
Arbejdet med de handicappede har i årenes løb budt på mange gode oplevelser, og jeg håber stadig, der vil være mange opgaver, jeg kan udføre for handicapidrætten, nævnte Elo Sørensen i sin korte takketale.

 
-------------------------------------------------------------------------------------

 

Han lader gerne andre få æren...

Konstruktør Elo Sørensen, Kong Christians Vej 37 i Aars er en beskeden mand som ikke bruger store ord og fagter når han skal udføre sine opgaver. For ham er det handling og resultater der tæller, og han lader gerne andre få æren.
Denne holdning til tilværelsen kom igen til udtryk i søndags, da Elo Sørensen ved Kimbrerfesten i Aars blev hædret som "Årets Kimbrer". Oven i købet nummer 25 i rækken.
Vi gætter næppe forkert ved at påstå at opmærksomheden omkring Elo Sørensens person inderst inde var ham imod. Men han skulle hædres, for det var og er fortjent.
Elo Sørensen har gjort en meget stor frivillig indsats for handicap idrætten i Vesthimmerland. Det er opgaver som har krævet I megen tid, og som har r givet de handicappede mange gode oplevelser.
Egentlig er Elo Sørensen fra Thy, men kom til Aars i 1972, hvorefter a familien hurtigt faldt til. Siden 1983 og frem til foråret 1997 var Elo Sørensen medlem af bestyrelsen for Vesthimmerlands Handicapidrætsforening. Han trådte først tilbage, da foreningens største projekt nogensinde det nye Aars Tennis- & o Aktivitetscenter var sat sikkert på skinner. Et millionprojekt i samarbejde med Aars Tennisklub, som allerede har vundet anerkendelse i mange kredse, og som bliver noget helt nyt for byen.
Elo Sørensen er også få repræsentant for Vesthimmerlands Handicapidrætsforening i det kommunale Folkeoplysningsudvalg. Her beklæder han i dag hvervet som næstformand. Det var også Elo Sørensen der var primusmotor, da handicapidrætsforeningen i sin tid skulle have eget klubhus. En gammel staldbygning ved Hørsiggård i udkanten af byen skulle sættes i stand, og Elo Sørensen gik forrest - med ærmerne smøget op. Et af kriterierne for at blive udnævnt til Årets Kimbrer'" er, at man har udført et uegennyttigt arbejde for en af de klubber, som nyder godt af Kimbrerfestens midler. Det har Elo Sørensen, som i øvrigt slapper af med badminton på motionsplan og gerne spiller med på det kommunale bowlinghold i firmaturneringen. Men Elo Sørensen er også kendt for sit arbejde for Kimbrerfesten. I mange år har han været formand for tombolaudvalget. Det er ikke nogen let opgave, men han har som så meget andet taget den på sine skuldre uden vrøvl, og lader stadig gerne andre få æren.

© Kimbrerne i Aars