Kimbrerne / 2017 Jørgen Staun

2017 Jørgen Staun, Aars Idrætsklub

Karl Lausten, formand for Kimbrerkomitéen, sagde ved udpegningen af Årets Kimbrer 2017:

 
Personen har været frivillig leder i Aars IK siden 1981 og frem til i dag, og forhåbentlig også mange år fremover.
I de mange år Jørgen har været en del af Aars IK har han bl.a. været involveret i nedenstående opgaver: Formand i 9 i år i perioden 1991-2000, næstformand, seniortræner, holdleder i mange år.
Medlem af seniorudvalget og eliteudvalget, del af kantinedriften, pasning af Aars IK’s anlæg, herunder græsklipning og kridtning af banerne, så det fremstår virkelig flot for klubbens spillere og gæster.
Ansvarlig for indefodbold, sponsoransvarlig gennem mange år, del af gruppe bag organisationsudvikling i klubben, medhjælper til Kimbrerfesten, del af DBU-arbejde siden 1997, herunder regionsbestyrelsesmedlem siden 1997.
Medlem af DBU’s repræsentantskab, medlem af DBU Jyllands ungdomsudvalg, formand for udvalg ”Bevæg dig for livet”. Et samarbejde mellem DBU og DGI Jørgen har og er en af de undværlige kulturbærere i foreningslivet i Aars IK.
Gennem sine mange år, har Jørgen en viden om hvordan historikken har været, til stor gavn for dem som ikke har været med i så mange år. Jørgen søger aldrig at komme i fokus, eller fremhæve sig egen person i de mange år han har været en del af Aars IK. 
En rigtig hold spiller! Jørgen har været og er stadig en rollemodel for de mange unge mennesker som hver dag har bruger sin fritid i Aars IK.
Enten som spiller eller som trænere. Udnævnelsen af Jørgen Staun som Årets Kimbrer 2017, vil give respekt om Jørgens frivillige indsats, og et fantastisk skulderklap, for den indsats han har leveret gennem mere end 36 år og forhåbentlig mange år fremover. Årets Kimbrer 2017, Jørgen Staun.
 
---------------------------------------------------
 

Jørgen Staun blev Årets Kimbrer 2017

En rollemodel for de mange unge mennesker i idrætsklubben

 
For nogle var det "Det var på tide", andre sagde blot "Det var et rigtigt valg", da formanden for Kimbrerfesten i Aars annoncerede, at Jørgen Staun fra Aars IK blev Årets Kimbrer 2017.
I år foregik udnævnelsen af Årets Kimbrer fra scenen i det store Valhal telt.
Der var god plads til aktiviteten.
- Det er en person der har været frivillig leder siden 1981, som vi kårer i dag, sagde formand Karl Lausten.
Jørgen Staun har nemlig været formand for Aars IK i ni år, næstformand, seniortræner, holdleder i mange år, medlem af seniorudvalget og eliteudvalget, del af kantinedriften, pasning af klubbens anlæg, herunder græsklipning og kridtning af banerne, så det fremstår virkelig flot for klubbens spillere og gæster, ansvarlig for indefodbold og sponsoransvarlig gennem mange år, for blot at nævne lidt.
Samtidig med de opgaver har Jørgen Staun været medhjælper til Kimbrerfesten.
Han har også været en del af DBU-arbejde siden 1997, herunder regionsbestyrelsesmedlem siden 1997, medlem af DBUs repræsentantskab, medlem af DBU Jyllands ungdomsudvalg og formand for udvalg ”Bevæg dig for livet”. Et samarbejde mellem DBU og DGI.
Trods hans mange roller og opgaver, så har Jørgen Staun aldrig søgt at komme i fokus eller fremhæve sig egen person i de mange år han har været en del af Aars IK. Han er en rigtig holdspiller!
Han betegnes som en rollemodel for de mange unge mennesker, som hver dag har bruger sin fritid i Aars IK. Enten som spiller eller som trænere.
© Kimbrerne i Aars