Kimbrerne / 1993 Hans J. L. Jeppesen

1993 Hans J. L. Jeppesen, Aars Handicapidræt

Kæde til en Kimbrer


12 år som formand for Vesthimmerlands Handicap Idræt. En bronzemedalje ved de nordiske handicapmesterskaber i svømning og en årelang indsats i tombolaen i forbindelse med Kimbrerfesten.

Ovenstående er blot nogle af argumenterne for, at Hans Jørgen Lau Jeppesen fra og med i går kan kalde sig »årets kimbrer 1993«.

Det nyeste medlem af det eksklusive kimbrerselskab har bortset fra et seksårigt ophold i København boet i Aars hele sit liv og må således siges at have fødderne solidt plantet i den vesthimmerlandske muld.

I 1976 var han en at mændene bag oprettelsen af den lokale handicapidrætsklub, og han har siden da været med til at arrangeret et utal af store og små handicapidrætsstævner i Aars.

Desuden var han i mange år en af drivkræfterne bag det årlige børnedyrskue, der blev afviklet som led i Kimbrerfesten, fremhævede Kimbrerfestformand, Ove Frimor, som begrundelse for valget af Hans Jørgen Lau Jeppesen.

Den nye »årets kimbrer« afløser gymnasten og varmtvandsbassinforkæmperen, Erik Myrup, og Hans Jørgen Lau Jeppesen lovede i sin »tiltrædelsestale«, at han vil gøre, hvad han kan, for at leve op til værdigheden.

Rundt om i de lokale idrætsklubber går der mange, som man med lige så god ret kunne have valgt, men jeg er naturligvis beæret over, at det i år var mig, valget faldt på! lød ordene fra den nye, midlertidige indehaver af Kimbrerkæden.


-------------------------------------------------------------------------------------

Ægte bysbarn blev Kimbrer nummer 21


Det var et ægte bysbarn, der blev kåret til Årets Kimbrer 1993. Finmekaniker Hans Jørgen Lau Jeppesen, Aars, blev søndag eftermiddag hædret med Kimbrerkæde, æresdiplom og blomster på scenen i Aars Lystanlæg foran en tusindtallig, publikumsskare, som spændt ventede på afsløringen og som resolut kvitterede med en klapsalve.

Hæderstitlen Årets Kimbrer blev indført i 1973, da grosserer P. Hostrup Petersen blev udråbt som den første. Hans Jørgen Lau Jeppesen blev således Årets Kimbrer nummer 21.

For at komme i betragtning til titlen skal man have ydet en særlig indsats for idræts- eller ungdomslivet i Aars. Kimbrerfestformand Ove Frimor sagde, at den nye Årets Kimbrer opfylder dette kriterier.
Han er født i Aars, hvor han har virket det I meste af sit liv, kun afbrudt af et ophold i København. Hans Jørgen Lau Jeppesen var med ved opstarten af Vesthimmerlands Handicapidrætsforening i Aars i 1976, og han var foreningens formand i 12 år.
Herudover har han været aktiv indenfor PT Nordjylland, der er en forkortelse for Polio, Transport Udvalget, som arbejder overordnet for bedre vilkår i samfundet for handicappede.

Hans Jørgen Lau Jeppesen har taget aktiv del i svømning, og har opnået en bronzemedalje ved de nordiske mesterskaber.
Herudover har han været en trofast hjælper ved Kimbrerfesten og Fællesskuet i Aars i mange år både ved afviklingen af tombolaen, og som dommer ved børnedyrskuet.

Det er således en stor glæde, at kunne udnævne Hans Jørgen Lau Jeppesen til Årets Kimbrer 1973.
Du har gjort et kolossalt stykke arbejde gennem årene og fortjener denne hædersbevisning, sagde Ove Frimor.

Kimbrerkæden blev overrakt af Årets Kimbrer 1992, Erik Myrup, som i stedet til erindring modtog en Kimbrermand i stentøj og blomster.
Hans Jørgen Lau Jeppesen modtog desuden sparekassen Himmerlands Æresdiplom og blomster fra Kimbrerfestkomiteen.
Hans Jørgen Lau Jeppesen takkede for udnævnelsen og sagde, at han blev meget overrasket, men glad da han fik meddelelsen.

Det er en stor ære for mig at blive udråbt til Årets Kimbrer og håber, at jeg kan leve op til forventningerne, sagde Hans Jørgen Lau Jeppesen beskedent.
© Kimbrerne i Aars