Kimbrerne / 2011 Leo Lauersen

2011 Leo Lauersen, Aars Gymnastikforening

Morten Rasmussen, formand for Kimbrerkomitéen, sagde ved udpegningen af  Årets Kimbrer 2011: 

 
Hvert år til Kimbrerfesten bliver Årets Kimbrer udnævnt, en tradition som blev startet i 1973. Titlen Årets Kimbrer gives til en person, der har udført et stort stykke uegennyttigt arbejde til gavn for idrætten/ungdommen i Aars. Det er klubberne, der står bag Kimbrerfesten, som opstiller kandidaterne til Årets Kimbrer, og det er Kimbrerfest Komiteen, der foretager udvælgelsen blandt de opstillede kandidater. Heldigvis for idrætten og foreningslivet i Aars og omegn har der igen i år været tæt løb blandt kandidaterne. Det er dejligt at se at der i disse tider, hvor der er mangel på frivillige, specielt ledere, alligevel findes så mange ildsjæle, der frivilligt udfører et stort stykke arbejde og gør en forskel. Titlen Årets Kimbrer er et skulderklap og en anerkendelse af disse  personers ekstraordinære indsats.
 Selv om der i år har været tæt løb blandt kandidaterne, så var der i komiteen et klart flertal for en af personerne.
Titlen Årets Kimbrer tildeles igen i år en person uden de store armbevægelser, som ikke gør meget opmærksom på sig selv. Det er en person, der er meget engageret og arbejdsom, og som har god opbakning til sin frivillige indsats fra hjemmefronten.   
Lidt fakta om Årets Kimbrer.

Årets kimbrer har udmærket sig ved at gøre en stor indsats for en forening som personen ikke selv var aktiv i fra starten af. Men som interesseret forældre kom Årets Kimbrer med i bestyrelsen i 1992.      Han - for Årets Kimbrer er en mand - blev valgt til kasserer og hans sans for økonomi gjorde det nemmere for foreningen at få opfyldt sine ønsker i forbindelse med byggeriet af Idrætscenter Østermarken. Årets Kimbrer var med i byggeudvalget som repræsentant for foreningen. Han prioriterede de mange møder og ekskursioner rundt om i landet højt og tog ofte fri fra arbejde for at kunne deltage.
 Han er med årene selv blevet en aktiv udøver i foreningen - som er Aars Gymnastikforening.
 Efter godt 12 år på posten som kasserer stoppede Årets Kimbrer desværre i bestyrelsen pga. sit arbejde, der i mellemtiden var blevet i Århus. Årets Kimbrer er dog fortsat en del af Aars Gymnastikforening. Arbejdet foregår nu i underudvalg og han er altid klar med et godt råd og en hjælpende hånd. Bl.a. repræsenterer han Aars Gymnastikforening i Idrætssamvirket og er indtrådt i styregruppen vedrørende ændring af Idrætscenter Østermarken til selvejende institution. Dette arbejde i styregruppen er til gavn for alle de mange idrætsudøvere, der har sin gang i Idrætscenter Østermarken - ikke kun Aars Gymnastikforening. 
 Årets Kimbrer kom ind fra sidelinien og har udført et stort stykke arbejde til gavn for børn og unge i Aars Gymnastikforening, for det skal han have stor ros og tak - Årets Kimbrer 2011 er LEO LAURSEN.
© Kimbrerne i Aars